دانلود ریمیکس آهنگ شنیدم زیبایی کل آرایش دنیایی پدرام پالیز

ریمیکس اهنگ تقویم شمسی دیجی سونامی

آهنگ شنیدم بی نقصی پروانه وار میرقصی ریمیکس

ریمیکس آهنگ شنیدم زیبایی کل آرایش دنیایی پدرام پالیز

آهنگ شنیده ام زیبایی کل آرایش دنیایی نمی آید مث تو هیچ کسی در تقویم شمسی پدرام پالیز remix

اهنگ پدرام پالیز شنیدم زیبایی کل آرامش دنیایی اصلی و ریمیکس 


دانلود ریمیکس آهنگ شنیدم زیبایی کل آرایش دنیایی پدرام پالیز

دانلود آهنگ


اهنگ تقویم شمسی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


متن آهنگ تقویم شمسی پدرام پالیز ریمیکس

شنیده ام بی نقصی پروانه وار میرقصی

به دور شمع میچرخی از عاشقی نمیترسی

شنیده ام زیبایی کل آرایش دنیایی

نمی آید مث تو هیچ کسی در تقویم شمسی

همه از تو عکس شهزاده زیبایی کشیدند

همه گفتند و حتی یک لحظه تو را ندیدند

همه غیر من فقط وصف حال تو را شنیدن

ریمیکس شنیدن کی بود مانند دین

شنیدم که شنیدن کی بود مانند دیدن

دل میبری ای عشق پر دردسری ای عشق

احساس تو عقل از سرمم برد

صورتگری ای عشق دل میبری ای عشق

با برق نگاه تو جانم گره خورد

همه از تو عکس شهزاده زیبایی کشیدند

همه گفتند و حتی یک لحظه تو را ندیدند

همه غیر من فقط وصف حال تو را شنیدن

شنیدم که شنیدن کی بود مانند دیدن

دیدگاه خود را بگذارید