اهنگ the platters put your head on my shoulder

اهنگ the platters put your head on my shoulder

دانلود آهنگ خارجی put your head on my shoulder از Paul Albert Anka

اهنگ خارجی قدیمی سرت را بر شانه من بگذار از پوال آلبرت آنکا ریمیکس + اصلی


دانلود ریمیکس put your head on my shoulder از پاول آنکا

دانلود آهنگ


اهنگ the platters put your head on my shoulder بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


متن آهنگ سرت را بر شانه من بگذار

Put your head on my shoulder

Hold me in your arms baby

دیدگاه خود را بگذارید