خانه » دانلود تک آهنگ جدید » دانلود آهنگ Cutthroat از Imagine Dragons

دانلود آهنگ Cutthroat از Imagine Dragons

دانلود آهنگ Cutthroat از Imagine Dragons

آهنگ Cutthroat از گروه پاپ راک Imagine Dragons

آهنگ خارجی معروف Cutthroat از Imagine Dragons خوراک سیستم و ماشین

 


متن و ترجمه فارسی آهنگ Cutthroat

I’ve been waiting patiently

من صبورانه منتظر بودم

I built this tower quietly

من این برج را در آرامش ساختم

And when my well of Wellbutrin is

و زمانی که چاه Wellburtrin من

Running dry of serotonin

در حال تخلیه شدن از سروتونین (هورمون شادی) می باشد

I can say things I don’t mean

چیزهایی میگم که قصد گفتنشو ندارم

Or maybe it’s the truth in me

یا شایدم ذاتا حقیقت باشند

I feel it building, bubbling up

احساس میکنم در حال تولید است، حباب میزند

My t-t-time is up

وقتم سر اومده

آهنگ بیس دار خارجی Cutthroat

I’m so (Mis-) misunderstood (-un)

کسی متوجه من نمیشه (کسی منو درک نمیکنه)

But I live for this (-der), my money’s good (-stood)

اما من واسش زندگی میکنم، وضع پولیم خوبه

And I came to win (Mis-), so step on up (-un)

اومدم که ببرم، پس بپر تو میدون

And I promise you—

و من بهت قول میدم که

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواهد ماند، و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواهد ماند، و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

Only one of us gon’ make it out alive

فقط یکی از ما زنده خواهد ماند

I’ve been making my Gethsemane

داشتم باغ Gethsemane خودمو میساختم

Since I was young, my ancestry (Cutthroat)

از وقتی من جوان بودم، نیاکان من

Was marching martyrdom across the

در حال راهپیمایی شهادت بودند

Radadada dumbla plains of Utah (Cutthroat)

آهنگ خفن وحشتناک Cutthroat

در دشت های Utah

I can’t lie, I’ve been played

من نمیتونم دروغ بگم، من بازی داده شدم

By powerful pеople who get their way

بواسطه مردمان قدرتمند که در مسیرشان بودند

But I, in timе, will climb my mountain

اما بوقتش من هم به قدرت خواهم رسید

I, in time, will rise

به وقتش اوج خواهم گرفت

I’m so (Mis-) misunderstood (-un)

کسی متوجه من نمیشه (کسی منو درک نمیکنه)

But I live for this (-der), my money’s good (-stood)

اما من واسش زندگی میکنم، وضع پولیم خوبه

And I came to win (Mis-), so step on up (-un)

اومدم که ببرم، پس بپر تو میدون

And I promise you—

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواهد ماند، و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

آهنگ گروه Arena Rock 

Only one of us gon’ make it out alive and it’s not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما زنده خواهد ماند، و اون یک نفر تو نیستی (قاتل خونی)

Only one of us

فقط یکی از ما

Only one of us gon’ make it out alive

فقط یکی از ما زنده خواهد ماند

Try me

امتحانم کن

Try me

امتحانم کن

(Ra-da-da-da-da-da-da-da)

Cutthroat

قاتل خونی

Only one of us, only one of us, not you (Cutthroat)

فقط یکی از ما، فقط یکی از ما، و نه تو

Only one of us, only one of us

فقط یکی از ما، فقط یکی از ما

Only one of us

فقط یکی از ما

Get on the knee, get on the knee

زانو بزن، زانو بزن

آهنگ بیس دار Cutthroat از Imagine Dragons

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*